ถ่ายทอดสด
การติดตามและชี้แจงงานโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ 2559


เมื่อใช้ Browser Firefox Version ล่าสุด (Version.21) อาจจะไม่ได้ยินเสียง กรุณาเลือกใช้ Chrome หรือ IE9 และสามารถฟังผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ได้ ทั้ง IOS ทุกเวอร์ชั่น ส่วน Android รองรับที่ Version 4.0 ขึ้นไป